Tác giả :Lâm Xuân Bình
Lam Xuan Binh -Ho Chi Minh City University of Technology and Education

TÓM TẮT: Bài báo phát triển và thực hiện một khung mới và có tính ứng dụng cao cho việc tính toán tối ưu hóa thiết kế kết nối khí – kết cấu. Bài toán tối ưu hóa thiết kế khí – kết cấu đa ngành được thực hiện và xác nhận tính hiệu lực cho một cánh máy bay thử nghiệm và có thể được mở rộng một cách dễ dàng cho những bài toán phức tạp và thực tế. Về cơ bản, nghiên cứu đã sử dụng một bề mặt chung lưu chất/kết cấu có độ tin cậy cao và những thuật toán tối ưu hóa mạnh cho việc xác định chính xác của thiết kế với những sự thực hiện tốt nhất. Những đo lường sự thực hiện khí động lực và kết cấu, bao gồm hệ số lực nâng, hệ số lực cản, ứng suất Von-Mises và trọng lượng của cánh, được tính toán một cách chính xác thông qua những phân tích khí đàn hồi tĩnh của những ứng viên cánh khác nhau. Dựa trên những thực hiện được tính toán này, hệ thống thiết kế có thể được xấp xỉ hóa bằng cách sử dụng mô hình nội suy Kriging và được cải tiến tại tất cả các ngành bằng cách sử dụng những thuật toán tối ưu hóa đa mục tiêu. Thiết kế khí – kết cấu đa ngành vì thế mà trở nên đáng ao ước và thiết thực

ABSTRACT: The paper develops and implements a new and highly applicable framework for the computation of coupled Aero-Structural Design Optimization. The Multidisciplinary Aero-Structural Design Optimization is carried out and validated for a tested wing and can be easily extended for complex and practical design problems. Basically, the study utilized a high-fidelity Fluid/Structure Interface and robust optimization algorithms for an accurate determination of the design with the best performances. The aerodynamic and structural performance measures, including the lift coefficient, the drag coefficient, the Von-Mises stress and the weight of wing, are precisely computed through the static aeroelastic analyses of various candidate wings. Based on these calculated performances, the design system can be approximated by using a Kriging interpolative model and improved at all disciplines by using Multi-objective Optimization Algorithms. The Multidisciplinary Aero-Structural Design is, therefore, desirable and practical.
Keywords: Fluid/Structure Interface (FSI); Global Optimization; Multi-objective Optimization; Kriging Model.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,602

Tổng truy cập:310,812