Tác giả :

PGS. TS Trn Thu Hà, ThS. Trn Tiến Đc- ĐH Sư Phm K Thut, TP. HCM

TÓM TT: Khi mã hóa được thiết kế bng phn mm nhn dng tiếng Vit bng mô hình Markov n, mô hình âm v và dùng thut toán Vertebi đ nhn dng t hoc câu lnh điu khin. Chn ti ưu t lnh điu khin vi sai s nh nht khi nhn dng t lnh, ging nói điu khin có th là ging nam hoc ging n. Đi tượng điu khin là mobile robot được thiết kế trên cơ s s dng IC STM32F103RCT6.

ABSTRACT: The system consists of an encoder transferring the vietnamese voice into commands and execution unit – mobile robot. The encoder is designed by a Vietnamese recognition software using phoneme model Hidden Markov Model ( HMM) and algorithms of Vertebi for recognizing the words or sentence of control command. Optimization and selection of the command words with minimum recognition error, control voice can be male or female. Object as mobile robot controller is designed on the basis of IC STM32F103RCT6.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,593

Tổng truy cập:310,803