ỨNG DNG MEMRISTOR Đ THIT K MCH

NHN DNG KÍ TỰ SỬ DỤNG BỘ NHÂN TÍN HIỆU

MEMRISTOR-BASED CHARACTER RECOGNITION

USING SIGNAL MULTIPLICATOR

Huỳnh Hoàng Hà, Võ Minh Huân

Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM

 

(Ngày tòa soạn nhận bài 02/02/2015, ngày phản biện đánh giá 8/3/2015, ngày chấp nhận đăng 12/3/2015)

TÓM TẮT

Thiết kế mạch nhận dạng kí tự ứng dụng memristor thông qua phép nhân tín hiệu được trình bày trong bài báo. Mạch nhận dạng sử dụng 7 cổng XOR được thiết kế từ memristor. Bằng cách điều khiển hoạt động của memristor phù hợp, ta sẽ thu được điện áp ngõ ra tương ứng với từng tập dữ liệu ngõ vào. Dựa vào điện áp ngõ ra và tập mẫu dữ liệu có sẵn, ta xác định được kí tự cần nhận dạng. Đặc biệt, ngõ ra được lưu trữ trong các phần tử memristor, không bị mất dữ liệu ngay cả khi ngưng cấp nguồn và dữ liệu ngõ ra có thể truy cập lại được sau đó. Cấu trúc mạch nhận dạng kí tự có ứng dụng memristor giúp tiết kiệm được năng lượng tiêu hao, quá trình xử lý nhanh và mật độ tích hợp cao khi số ngõ vào càng lớn. Bài báo sử dụng mô hình memristor lý tưởng. Tất cả kết quả nghiên cứu được mô phỏng bằng công cụ Cadence.

Từ khóa : memristor, cổng XOR, phép nhân tín hiệu, nhận dạng kí tự.

ABSTRACT

A character recognition based on memristor via resistive logic signal multiplication is introduced. The integrated circuit uses seven memristor-based XOR gates and XOR gate is made by the combination of Memristors. By controlling the memristor’s operation suitably, we obtain the corresponding output voltage according to the inputs. The interests of this circuit structure is the output registered in the nonvolatile memristors, so that the computed output can be stored without power supply and accessed anytime later. This circuit structure saves energy, the processing speed is fast and the integration density is high for the large number of inputs. The report mainly focuses on the model of ideal memristor. All the simulation results are studied using Cadence tool.

Index Terms:  memristor, XOR, signal multiplication, character recognition.

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,599

Tổng truy cập:310,809