NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM NHỰA THÀNH MỎNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM

ENHANCE DIMENSION ACCURACY OF A THIN-WALLED PLASTIC PART

 BY COMBINING SIMULATION AND DESIGN OF EXPERIMENTS

Huỳnh Đỗ Song Toàn, Trần Minh Thế Uyên

Nguyễn Danh Kiên, Lê Hiếu Giang

Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

(Ngày tòa soạn nhận bài 24/3/2015, ngày phản biện đánh giá 27/3/2015, ngày chấp nhận đăng 8/4/2015)

TÓM TẮT

Một trong những mục tiêu chính của công nghệ ép phun là nâng cao chất lượng của sản phẩm nhựa đồng thời rút ngắn chu kỳ ra sản phẩm, giảm chi phí sản xuất. Việc xác định các thông số quá trình ép phun tối ưu có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, chất lượng và chi phí sản xuất của ngành công nghiệp khuôn nhựa.

Vì vậy, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm nhựa bằng cách tối ưu hóa các thông số ép phun, bài báo “Nâng cao độ chính xác kích thước sản phẩm nhựa thành mỏng bằng phương pháp kết hợp mô phỏng và thực nghiệm” là cần thiết.

Bài báo tiến hành việc phân tích mô phỏng và thực nghiệm ép phun sản phẩm nhựa thành mỏng với các thông số ép khác nhau. Thực nghiệm tìm ra được bộ thông số ép phun tối ưu để sản phẩm có sai lệch kích thước không theo hướng dòng chảy (non-flow) là thấp nhất. Bài báo đưa ra được bộ thông số ép tối ưu cho sản phẩm thành mỏng dạng mặt trên của bộ điều khiển trình chiếu. Từ đó tiến hành đánh giá kết quả mô phỏng tương ứng để tìm ra các thông số ứng với bộ thông số ép phun tối ưu thực tế. Trên cơ sở đó, bài báo đề xuất phương án mô phỏng với các thông số khác nhau, bộ thông số nào có kết quả tương ứng với bộ thông số ép tối ưu được đề xuất thực hiện.

 

ABSTRACT

One of the main objectives of the injection molding technology is to improve the quality of plastic products and shorten product cycles, reduce production costs. The determination of the optimal parameters of injection molding process has a great influence on productivity, quality and cost of production of plastic mold industry.

Therefore, in order to improve the quality of plastic products by optimizing the parameters of injection molding applications experimental planning method, the paper
"Enhance dimension accuracy of a thin-wall plastic part by combining simulation and design of experiments" is necessary.

The outcomes of this paper are completed the analysis and experimental simulation of a thin-walled injection molding plastic product with different injection molding parameters. Experimenting to find out the optimal parameters (the optimal set) for the non-flow dimension error is lowest, then evaluating corresponding simulation results to the optimum parameters of the actual injection. As a result, this paper proposes the simulation plans with different parameters, the parameters that correspond to the optimal set are recommended to implement.

Keywords: plastic injection molding, design of experiments, dimension accuracy, thin-wall plastic parts.

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,811

Tổng truy cập:312,021