Tác giả :Lê Chí Cương
PHASE STRESS DETERMINATION AND SIMULATION FOR AZ COMPOSITE HAVING STRESS GRADIENT IN ORTHOPEDIC APPLICATIONS

Lê Chí Cương, Châu Thị Ánh Tuyết
Ho Chi Minh City University of Technology and Education

Received 13/10/2015, Peer reviewed 30/12/2015, Accepted for publication 5/01/2015

ABSTRACT
The X-ray stress of dual-phase composite AZ is determined from X-ray elastic constants by using Reuss, Voigt and Eshelby–Kroner models. The simulated result showed that the compound XEC in the Reuss model is independent of the volume composition of inclusion Al2O3 and it is valid for low inclusion composition. The Voigt and Eshelby-Kroner models gave closed stress values to the experimental result, while they are constant for the Reuss model.  

Keywords: X-ray Elastic Constants (XEC), Alumina-Zirconia (AZ) composite, Stress Gradient,

TÓM TẮT 
Ứng suất của vật liệu composite hai pha AZ bằng nhiễu xạ X–quang được xác định dựa trên ba mô hình Reuss, Voigt và Eshelby–Kroner. Kết quả tính toán cho thấy: hằng số XEC được xác định bằng mô hình Reuss không phụ thuộc vào tỉ lệ thể tích pha liên kết trong trường hợp tỉ lệ thể tích pha Al2O3 là rất nhỏ. Mô hình Voigt và Eshelby–Kroner cho kết quả tính toán ứng suất gần nhau và với giá trị thực nghiệm hơn so với mô hình Reuss.
Từ khóa: Hằng số đàn hồi tia X (XEC), Vật liệu composite Alumina-Zirconia, Gradient Ứng suất.

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,122

Tổng truy cập:311,332