Tác giả :

Research and application of fuzzy logic to control the exhaust gas recirculation and fuel in dual fuel engines (LPG - diesel)

Nghiên cứu ứng dụng logic mờ trong điều khiển hồi lưu khí thải và lưu lượng nhiên liệu cho động cơ nhiên liệu kép (LPG – diesel)

Nguyen Van Long Giang1, Do Van Dung1, Tran Thanh Hai Tung2, Duong Trong Chung3

 1 HCMC University of Technology and Education, 2 Da Nang University,

 3 Quy Nhon Vocational Training College

Received 7/12/2015, Peer reviewed 30/12/2015, Accepted for publication 15/01/2016

 

ABSTRACT

Research to reduce emissions from the engines diesel is very difficult mission, because the current emission standard is becoming very strictest NOx, HC, CO etc. Recently, dual fuel diesel engines which use Liquefied Petroleum Gas (LPG) and diesel fuel are being studied to control emissions and improve fuel efficiency. The research will propose using fuzzy logic to control the Diesel and LPG into the engine and diesel as a pilot fuel. Combined with the exhaust gas recirculation system (EGR) to reduce NOx levels in the exhaust. Both EGR and LPG are controlled by a fuzzy control system to improve the performance of the dual fuel engine.

Keywords: Dual Fuel Engines; Fuel Flow Control; Fuzzy Logic; Engine Control.

TÓM TẮT

Nghiên cứu giảm mức độ phát thải (CO, NOx, HC) từ các động cơ sử dụng nhiên liệu Diesel là nhiệm vụ rất khó khăn, bởi vì hiện nay tiêu chuẩn về khí thải đang trở nên rất nghiêm ngặt về NOx, HC, CO, vv. Thời gian gần đây, động cơ Diesel sử dụng nhiên liệu kép với khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và nhiên liệu Diesel đang được nghiên cứu để kiểm soát khí thải và nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Trong nghiên cứu sẽ đề xuất sử dụng phương pháp logic mờ để điều khiển cung cấp đồng thời LPG và nhiên liệu Diesel làm nhiên liệu phun mồi vào động cơ. Kết hợp với hệ thống tuần hoàn khí xả (EGR) sẽ làm giảm hàm lượng NOx trong khí thải. Cả EGR và cung cấp LPG được điều khiển bởi một hệ thống điều khiển mờ để cải thiện khả năng đáp ứng của việc điều khiển động cơ nhiên liệu kép.

Từ khóa: Động cơ nhiên liệu kép; Điều khiển lưu lượng; Logic mờ; Điều khiển động cơ
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,119

Tổng truy cập:311,329