Tác giả :
Dynamic stability improvement of a large-scale machine power system with a dfig-based wind farm using a generalized unified power-flow controller (GUPFC)
Nâng cao độ ổn định động của hệ thống điện nhiều máy có tích hợp máy phát điện gió nguồn kép bằng GUPFC 
Nguyen Thi Mi Sa

Ho Chi Minh City Univesity of Technology and Education 
Received 11/11/2016, Peer reviewed 15/02/2017, Accepted for publication 22/2/2017
ABSTRACT
This research proposes the dynamic stability improvement of a large-scale power system which consists of a conventional synchronous generator (SG)-based power plant integrated with a doubly-fed induction generator (DFIG)-based wind farm by using a generalized unified power-flow controller (GUPFC). The complete dynamic mathematical equations of the studied system are established in dq-axis reference frame under three-phase balanced conditions. In addition to the power flow control function of the GUPFC, a proportional-integral-derivative (PID) type oscillation damping controller (ODC) is designed for the GUPFC to offer adequate damping for the studied system. The proposed ODC for the GUPFC is designed using the pole assignment method based on modal control theory. The steady-state analysis and time-domain simulation results show that the studied system without GUPFC suffers from low-damped low-frequency oscillations due to the electromechanical mode of the SGs. The damping of these oscillations, however, is slightly increased when the GUPFC is implemented in the transmission line for controlling the power flow. The results obtained also show that the designed ODC for the GUPFC can significantly increase the damping and, hence, effectively improve the dynamic stability of the studied system under various disturbance conditions.
Keywords: Wind power, a large-scale power system, doubly fed induction generator (DFIG), generalized unified power-flow controller (GUPFC), stability.
TÓM TẮT
Nghiên cứu đề xuất sự cải thiện độ ổn định động của một hệ thống điện quy mô lớn trong đó bao gồm một máy phát điện đồng bộ (SG) kết hợp với một máy phát điện gió nguồn đôi (DFIG) kết hợp với bộ GUPFC. Các phương trình toán học của hệ thống được thành lập trong hệ quy chiếu dq trong điều kiện cân bằng ba pha. Ngoài các chức năng điều khiển dòng công suất của GUPFC, bộ giảm dao dộng dùng khâu vi tích phân tỷ lệ PID được thiết kế cho bộ GUPFC (ODC) để nâng cao độ ổn định cho hệ thống. Bộ ODC cho GUPFC được thiết kế bằng cách sử dụng phương pháp gán cực dựa trên lý thuyết điều khiển trạng thái. Các kết quả phân tích trong miền thời gian và miền tần số cho thấy rằng hệ thống nghiên cứu có GUPFC có độ ổn định cao hơn. Các kết quả thu được cũng cho thấy rằng ODC thiết kế cho GUPFC có thể làm tăng đáng kể độ ổn định của hệ thống do đó có thể cải thiện độ ổn định động của hệ thống trong điều kiện nhiễu loạn khác nhau.
Từ khóa: năng lượng gió, hệ thống điện qui mô lớn, máy phát điện gió nguồn kép , GUPFC, độ ổn định.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,168

Tổng truy cập:303,241