Tác giả :

TỔNG MỤC LỤC BÀI VIẾT TẠP CHÍ NĂM 2012

TT

Số
tạp chí

TT
bài viết

Tác giả

Tên bài viết

Họ tên

Cơ quan công tác

1

20

1

Huỳnh Nguyễn Hoàng
Mai Thị Thu Huyền

ĐH SPKT TP.HCM

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng vật đúc áp lực thông qua phương pháp kiểm tra khuyết tật siêu âm

2

20

2

TS. Đặng Thiện Ngôn

ĐH SPKT TP.HCM

Máy bắt rầy nâu thân thiện với môi trường

3

20

3

Phạm Xuân Thanh

ĐH SPKT TP.HCM

Kịch bản sư phạm dạy học tích hợp

4

20

4

Lê Hiếu Giang
Nguyễn Lê Đăng Hải

ĐH SPKT TP.HCM

Nghiên cưứu về phá hủy trong vật liệu biến dạng dẻo đàn hồi (EPFM)

5

20

5

Đỗ Quang Bình

ĐH SPKT TP.HCM

Thiết kế mẫu tái nạp nhiên liệu vùng hoạt nhằm cực đại hóa hệ số nhân hiệu dụng của lò phản ứng hạt nhân

6

20

6

TS. Ngô Anh Tuấn

ĐH SPKT TP.HCM

Ứng dụng khoa học nhận thức trong công nghệ dạy học

7

20

7

Nguyễn Chí Nhân
Dương Hoài Nghĩa
Đinh Văn Ánh

ĐH KHTN TP.HCM
ĐH Bách Khoa, TP.HCM
ĐH Saskatchewan Canada

Nghiên cứu kỹ thuật kết nối giữa các DIE trong mạch tích hợp 3D

8

20

8

Nguyễn Chí Nhân
Nguyễn Văn Thái Bình
Dương Hoài Nghĩa
Đinh Văn Ánh

ĐH KHTN TP.HCM
ĐH Bách Khoa, TP.HCM
ĐH Saskatchewan Canada

Thiết kế và mô phỏng hệ thống UWB và đề xuất giải pháp kết nối UWB trong mạch tích hợp 3D

9

20

9

Phạm Hồng Liên
Nguyễn Ngô Lâm
Vương Phát

ĐH SPKT TP.HCM
ĐH Bách khoa TP.HCM

Xây dựng hệ thống quản lý vào ra ứng dụng công nghệ RFID

10

20

10

Lê Phạm Minh Quân
Ngô Khánh Hiếu

ĐH Bách Khoa TP.HCM

Điều khiển vòng quay động cơ không chổi than bằng bộ điều khiển tuyến tính dùng Incremental Encoder

11

20

11

Trần Vĩnh Thiên

ĐH Phú Yên

Khử Ion đồng (II)  trong các dung dịch nước với acid algin: Nghiên cứu động lực học và đẳng nhiệt

12

20

12

Trần Công Danh
Ngô Khánh Hiếu

ĐH Bách Khoa TP.HCM

Ứng dụng phương pháp xử lý ảnh bằng Matlab để phân tích ảnh chuyển động của một vật thể

13

20

13

Nguyễn Xuân Huy
Đồng Minh Long
Nguyễn Văn Bình
Đặng Văn Liệt

ĐH KHTN TP.HCM

Khảo sát ảnh hưởng của lực kích thích trên mạch chua sử dụng giả cuộn cảm

 

 

 

 

 

 

14

21

1

Ngô Anh Tuấn

ĐH SPKT TP.HCM

Tổ chức giảng dạy các môn CAD/CAM ở các trường đại học khối kỹ thuật.

15

21

2

Đặng Thiện Ngôn,
Trần Quốc Hùng, Dương Bình Nam

ĐH SPKT TP.HCM

Qui trình và thiết bị sản xuất muối tôm

16

21

3

Trần Thu Hà,
Trần Tiến Đức

ĐH SPKT TP.HCM

Ứng dụng nhận dạng tiếng nói tiếng Việt bằng mô hình Markow ẩn

17

21

4

Huỳnh Hoàng Trung,
Lê Hoàng Minh,
Đinh Sỹ Hiền (*)

ĐH KHTN TP.HCM

Mô phỏng transistor một điện tử sử dụng hàm Green không cân bằng

18

21

5

Nguyễn Hữu Hường, Nguyễn Lê Duy Khải,
Nguyễn Đình Hùng,
Trần Đăng Long

ĐH Bách Khoa TP.HCM

Nghiên cứu mẫu xe lăn điện cho người khuyết tật

19

21

6

Vũ Thị Kim Châu,
Chiêm Trấn Lâm,
Huỳnh Thanh Công

ĐH Bách Khoa TP.HCM

Đặc tính động cơ xe gắn máy sử dụng biogas

20

21

7

Dương Văn Linh
Nguyễn Ngọc Phương

ĐH SPKT TP.HCM

Nghiên cứu quy trình tái chế chất thải rắn trong công nghệ sản xuất giấy

21

21

8

Lê Chí Cương
Đặng Thiện Ngôn

ĐH SPKT TP.HCM

Nghiên cứu phát triển robot hàn tự động nhận diện mối hàn

22

21

9

Nguyễn Chí Nhân
Trần Quốc Thanh
Nguyễn Tuấn Kiệt

ĐH KHTN TP.HCM

Thiết kế và điều khiển robot không dây thu thập dữ liệu

23

21

10

Phạm Ngọc Sơn
Đinh Vân Anh

ĐH SPKT TP.HCM
ĐH Saskatchewan Canada

Cảm biến sinh học sử dụng thiết bị gia tốc để theo dõi tim

24

21

11

Ng. Phan Anh Quốc
Nguyễn Văn Hiếu

ĐH SPKT TP.HCM
ĐH KHTN TP.HCM

Hệ tracking năng lượng mặt trời cho xe tự hàn

25

21

12

Ngô Anh Tuấn

ĐH SPKT TP.HCM

Sửa đổi mô hình chu kì quyết định trong thiết kế giao diện multimedia để nâng cao hiệu quả dạy học

 

 

 

 

 

 

26

22

1

Hoàng Trang
Ngô Văn Thuyên

ĐH Bách Khoa TP.HCM
ĐH SPKT TP.HCM

Áp dụng LCA đánh giá ảnh hưởng môi trường của dịch vụ thông tin truyền thông trong công tác trả học phí tự động của sinh viên

27

22

2

Ngô Anh Tuấn

ĐH SPKT TP.HCM

Đặc điểm của quá trình dạy học ở các trường đại học hiện nay

28

22

3

Đỗ Bình Nguyên
Dương Hoài Nghĩa

ĐH Lạc Hồng
ĐH Bách Khoa TP.HCM

Điều khiển con lắc ngược di động bằng phương pháp điều khiển phi tuyến

29

22

4

Hồ Đắc Lộc, Ng. Hùng
Trương Ngọc Sơn

ĐH KT Công nghệ TP.HCM
ĐH SPKT TP.HCM

Điều khiển ổn định cho Robot hai bánh tự cân bằng

30

22

5

Nguyễn Bá Hải
KS. Phan Ngọc Trung

ĐH SPKT TP.HCM

Thiết kế mô hình cabin tập lái xe ô tô: phần thuật toán và lập trình

31

22

6

Nguyễn Bá Hải
Phan Ngọc Trung

ĐH SPKT TP.HCM

Thiết kế mô hình cabin tập lái xe ô tô: phần cơ - điện

32

22

7

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Viện NCPT GDCN

Ứng dụng phương pháp hiện tượng luận trong NCGD

33

22

8

Đậu Trọng Hiển

ĐH SPKT TP.HCM

Thiết kế hệ thống tách và nhận dạng khuôn mặt từ video

34

22

9

Trương Tấn
Ngô Văn Thuyên

ĐH SPKT TP.HCM

Nhận dạng và điều khiển con lắc ngược bằng mạng noron truyền thẳng

35

22

10

Đặng Viết Phương Nam
Ngô Văn Thuyên

ĐH SPKT TP.HCM

Nhận dạng và điều khiển giảm dao động cầu trục dùng mạng noron nhân tạo.

36

22

11

Ngô Anh Tuấn

ĐH SPKT TP.HCM

Phương pháp trình bày thông tin dạng văn bản trong các trang web và phần mềm dạy học

37

22

12

Nguyễn Thanh Phương
Phan Vân Hoàn

ĐH SPKT TP.HCM

Robot hàn tự động

38

22

13

Trần Tấn Khang
Nguyễn Minh Tâm

ĐH SPKT TP.HCM

Ứng dụng thuật giải di truyền (Ga) đề xác…

39

22

14

Lê Tiến Thường
Nguyễn Văn Phúc

ĐH Bách Khoa TP.HCM

Ứng dụng kỹ thuật Fractal vào xử lý ảnh

40

22

15

Nguyễn Thị Hảo

ĐH KHXH & NV

Một số khó khăn trong tổ chức hình thức dạy học xemina tại trường đại học Khoa học xã họi & nhân văn thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

41

23

1

Bùi Tuyên

ĐH SPKT TP.HCM

Tính thích tìm hiểu: ngẫu nhiên hay phổ quát

42

23

2

Nguyễn Ngọc Hùng
Hoàng Trọng Thức
Bùi Trọng Tú

ĐH SPKT TP.HCM

Xây dựng phần cứng cho mạng noron PCNN và ứng dụng trong rút trích đặc trưng ảnh

43

23

3

Đặng Thiện Ngôn
Trần Ngọc Đăng Khoa

ĐH SPKT TP.HCM

Đánh giá khả năng ứng dụng các nền tảng để xây dựng phòng thí nghiệm ảo "Truyền động điện"

44

23

4

Đặng Trường Sơn
Trần Công Tú
Phùng Quang Ngọc

ĐH SPKT TP.HCM

Hệ thống hỗ trợ học và thi lập trình trực tuyến

45

23

5

Huỳnh Nguyễn Hoàng
Hồ Minh Phương

ĐH SPKT TP.HCM

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot leo tường, trần nhà

46

23

6

Nguyễn Văn Đông Hải
Ngô Văn Thuyên

ĐH SPKT TP.HCM

Xây dựng bộ điều khiển PID-Neuron cho hệ con lắc ngược quay.

47

23

7

Trần Tuyết Quyên
Nguyễn Trường Thịnh

ĐH SPKT TP.HCM

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot giám sát đường ống nước thải

48

23

8

Lê Chí Cương

ĐH SPKT TP.HCM

Ứng dụng nhiễu xạ X-quang trong khảo sát phân bố ứng suất dư trong mối hàn ma sát hợp kim nhôm 1060

49

23

9

Nguyễn Chí Thành
Huỳnh Nguyễn Hoàng

ĐH SPKT TP.HCM

Nghiên cứu, phân tích, thay thế phương pháp gai công dập nóng bàng đúc áp lực trong chế tạo chi tiết cổ xe nữ hợp kim nhôm

50

23

10

Lê Văn An
Nguyễn Trường Thịnh

ĐH SPKT TP.HCM

Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để dự đoán độ bền mỏi của vít cấy nha khoa

51

23

11

Nguyễn Minh Dũng
Võ Viết Cường

ĐH SPKT TP.HCM

Các kịch bản năng lượng hướng tới nền kinh tế không phát thải cho Việt Nam

52

23

12

Ngô Khánh Hiếu

ĐH Bách Khoa TP.HCM

Ứng dụng đồ họa 3D vào thiết kế chế tạo mô hình máy bay lượn sải cánh 1.8m

53

23

13

Võ Trọng Cang

ĐH Bách Khoa TP.HCM

Thiết kế bố trí nhà xưởng bằng mô phỏng với Arena

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,817

Tổng truy cập:312,027