Hoàng Trung Hiền , Chương Thiết Tú , Nguyễn Hoài Sơn

Trường ĐH SPKT TP.H.CM


TÓM TẮT: Phân tích động học là việc thiết yếu trong thiết kế, chế tạo và bảo trì của kết cấu. Phương pháp giải tích thì khó đáp ứng cho hầu hết các bài toán trong thực tế và phương pháp phần tử hữu hạn là một công cụ số cho phép giải những bài toán này một cách nhanh hơn. Một đề xuất được đưa ra là tìm những kiểu hình dạng (mode shape) của sự cộng hưởng cho loại kết cấu cố định. Hơn nữa, phương pháp phân tích và dữ liệu trong nghiên cứu này được ứng dụng trong thiết kế động học và đánh giá đặc tính động học của kết cấu. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một phương pháp để tìm đặc tính động học (tần số tự nhiên và kiểu hình dạng) cho một khung không gian bằng phương pháp phần tử hữu hạn sử dụng ngôn ngữ lập trình Matlab

Từ khóa: Tần số tự nhiên, Phương pháp phần tử hữu hạn, Lý thuyết khung dầm, Phân tích động học.

ABSTRACT: The dynamic analysis is a necessity in the design, manufacturing and maintenance of structures. The analytic solutions are not available for most practical cases and the Finite Element Method (FEM) is not reliable due to the joint problem, unclear loading, material properties and numerical error. It was proposed to find the several important modes of resonance peak for these fixed type structures. Furthermore, it is expected that the analysis method and the data in this study can be applied to a dynamic design and dynamic performance evaluation. In this paper, we present the way to find modes shape of 3D Frame by FEM program using Matlab.

Key words: Natural Frequency, Finite Element Method, Frame Theory, Modal analysis
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 36,021

Tổng truy cập:465,901