Tác giả :
NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC MBR XỬ LÝ CÁC CHẤT DINH DƯỠNG NITƠ VÀ PHOTPHO TRONG NƯỚC THẢI
STUDY ON MEMBRANE BIOREACTOR TECHNOLOGY FOR NUTRIENTS (TN AND TP) REMOVAL FROM WASTEWATER
Nguyễn Minh Kỳ1, Nguyễn Hoàng Lâm2

1Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
2Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Ngày toà soạn nhận bài 7/01/2017, ngày phản biện đánh giá 7/03/2017, ngày chấp nhận đăng 15/4/2017.
TÓM TẮT
Mô hình nghiên cứu MBR tiến hành vận hành trong thời gian 121 ngày với chế độ HRT khác nhau để đánh giá hiệu quả xử lý N, P. Nồng độ MLSS ban đầu trong bể phản ứng duy trì tương đương 10.000 mg/l. Module màng nhúng chìm có kích thước lỗ lọc 0,4µm. Chu kỳ hoạt động và nghỉ của màng lọc với thời gian 10:1 phút. Thời gian lưu bùn SRT được kiểm soát theo chế độ 25 ngày. Hiệu suất lọc qua màng tương đương 15-20 l/(m2.h). Tải trọng hữu cơ OLR dao động trong khoảng 1,7 đến 6,8 kgCOD/m3.ngày. Nhờ nồng độ sinh khối cao nên gia tăng hiệu quả xử lý nước thải so với phương pháp truyền thống. Hiệu quả xử lý trung bình TN, TP tương ứng lần lượt 64,6 và 79,2%. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng công nghệ màng lọc sinh học MBR ưu điểm và có thể sử dụng để xử lý hiệu quả nước thải đô thị.
Từ khóa: MBR; TN; TP; MLSS; Nước thải đô thị.
ABSTRACT
The membrane bioreactor (MBR) technology model was operated in 121 days with different HRT to evaluate the efficient removal of nitrogen and phosphorus. The initial MLSS concentration in reactor was maintained 10,000 mg/l. The submerged membrane module with filter pore size 0.4μm was used to separate the treated wastewater. Permeation cycles were performed at 10 min ON/1.0 min OFF. The SRT sludge retention time was controlled in 25 days. The membrane filtration rate was performed at 15-20 l/(m2.h). The OLRs organic loading was varied in the range from 1.7 to 6.8 kgCOD/m3.d. The high biomass concentration was found to increase the wastewater treatment efficiency in comparison with those by the traditional methods. The average removal efficiencies of TN, TP were 64.6 and 79.2%, respectively. The studying results indicated that the MBR biological membrane technology advantages could be efficiently applied for urban wastewater treatment.
Keywords: MBR; TN; TP; MLSS; Urban wastewater.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 43,211

Tổng truy cập:451,421