RESEARCH FOR ESTABLISHING CONDITIONS WHEN A BODYMEASUREMENTS SYSTEM CAN BE OBTAINED FROM A PHOTOGRAPHE 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên1, Huỳnh Văn Trí2
1Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM
2Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM

(Ngày tòa soạn nhận được bài 19/01/2015, ngày phản biện đánh giá 27/01/2015, ngày chấp nhận đăng 02/02/2015)
TÓM TẮT
Phương pháp đo gián tiếp từ hình ảnh theo quy trình: chụp ảnh bằng camera, tiếp theo là xử lý ảnh, trích xuất mốc đo và tính kích thước cơ thể. Đây là một phương pháp đo với  chi phí thấp, thuận tiện di chuyển, dễ sử dụng, là một xu hướng mới cho nghiên cứu nhân trắc tại Việt nam. Trong bài báo này, tác giả sẽ thiết lập các điều kiện chụp ảnh 2D nhằm nâng chất lượng ảnh đầu vào cho hệ thống đo gián tiếp từ ảnh.

ABSTRACT
Indirect measurement from the image in the process: taking pictures with the camera, followed by image processing, extraction landmark and body size. This is a measure of low cost, easy to move, easy to use, is a new trend for anthropometric studies in Vietnam. In this paper, the author will set the conditions for photography 2D to improve the quality of the quality of the input image for indirect measurement system from image.
 Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,357

Tổng truy cập:303,430