Tác giả :

Lê Văn An, Nguyễn Trường Thịnh.

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

 TÓM TẮT: Phương pháp phần tử hữu hạn và thí nghiệm độ mỏi sẽ được thực hiện để dự đoán tính bền mỏi cho cấy ghép nha khoa. Độ tin cậy và sự ổn định của hệ thống cấy ghép có thể được xác định trong điều kiện của cường độ mỏi. Hiện nay cấy ghép còn rất tốn kém và nó gần như là không thể chỉnh sửa sau khi được lắp vào. Từ quan điểm sinh học – kĩ thuật, độ bền mỏi của hệ thống cấy ghép nha khoa phải được đánh giá bởi mô phỏng (FEA). Trong nghiên cứu này, tính bền mỏi của hệ thống cấy ghép được dự đoán là U-fit. Trường ứng suất trong vít cấy được tính bằng phương pháp phần tử hữu hạn đàn hồi – dẻo, và ứng suất mỏi tương đương, từ đó suy ra được chu kì mỏi tương ứng với ứng suất mỏi tương đương, xem xét việc liên hệ và sự kéo dài tải trọng đặt trước của vít bằng moment xoắn để đạt được bệ đệm khít. Chu kì mỏi, thông số bị ảnh hưởng bởi các tiếp xúc bên trong mặt phân cách của vít cấy và sức căng trong vít cấy, thì được xác định sau đó. Để đánh giá độ tin cậy của mô phỏng dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn, thí nghiệm độ mỏi được thực hiện. Các kết quả tính toán và thử nghiệm cho thấy kết quả gần như nhau.

ABSTRACT: Finite element analysis and fatigue test are performed to estimate the fatigue strength for the implant system. The reliability and the stability of implant system can be defined in terms of the fatigue strength. Not only is an implant is expensive, but it is almost impossible to correct after it is inserted. From a bio-engineering standpoint, the fatigue strength of the dental implant system must be evaluated by simulation (FEA). In this paper, the fatigue strengths of three implant systems are estimated: U-fit is attached to the mandibular molars. The stress fields in implants are calculated by elastic-plastic finite element analysis, and the equivalent fatigue stress, considering the contact and preload stretching of a screw by torque for tightening an abutment, is obtained. Fatigue life, which is affected by the contact in the screwed interface and pretension in the screw, is then determined. To evaluate the reliability of the calculated fatigue strength, fatigue test is performed. The calculated and experimental results showed good agreement.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,340

Tổng truy cập:303,413