GIẢI THUẬT ĐIỀU CHẾ SÓNG MANG GIẢM SỐ LẦN CHUYỂN MẠCH CHO NGHỊCH LƯU CẦU H-NPC 5 BẬC
CARRIER PWM ALGORITHM IN FIVE-LEVEL H BRIGDE NPC INVERTER WITH REDUCED SWITCHING  
Quách Thanh Hải1, Trần Thu Hà1
Danh Tuấn Lê2, Đỗ Đức Trí1, Lê Huỳnh Lý3

1 hòng TN D406-Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
2 Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Kiên Giang
3 Trường Cao đẳng công nghiệp Huế
 
Ngày tòa soạn nhận bài 16/10/2015, ngày phản biện đánh giá 28/10/2015, ngày chấp nhận đăng 05/11/2015

TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kỹ thuật điều chế sóng mang thông qua việc sử dụng hàm offset nhằm giảm số lần chuyển mạch của các khóa công suất cho nghịch lưu cầu H-NPC 5 bậc. Kỹ thuật này sử dụng hàm offset là thành phần bậc 3 để chuyển các sóng điện áp điều khiển về các ngưỡng cực đại hoặc cực tiểu của biên độ sóng mang để giả giao cắt giữa sóng điều khiển và sóng mang để giảm số lần chuyển mạch. Với kỹ thuật xây dựng hàm offset trình bày trong nghiên cứu, số lần chuyển mạch của các khóa công suất/pha trong một chu kỳ có thể giảm đến 33%. Kết quả của giải thuật được kiểm chứng qua mô phỏng và qua quá trình thực nghiệm.
Từ khóa: điều chế sóng mang, hàm offset, giảm số lần chuyển mạch, nghịch lưu. 

ABSTRACT
This paper presents the carrier pulse width modulation with a novel offset based to reduce the number of switching times in a five-level H-bridge neutral point clamped inverter. The proposed technique uses the offset which is 3rd voltage component to shift the control voltage signal to the maximum or minimum amplitude of the carrier in order to reduce the intersection of the control signals and the carrier wave and thus to reduce the number of switching times. With the pulse width modulation method and flexible offset voltages in this study, the number of switching times/phase in a cycle can be reduced to 33%. Simulation and experimental results are provided in order to validate the proposed method.
Keywords: carrier pulse width modulation, novel offset, reduce number of switching times, inverter.

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,372

Tổng truy cập:303,445