Tác giả :
Suboptimal PID control method for an electro-hydraulic system
Phương pháp điều khiển PID cận tối ưu cho một hệ thống điện thủy lực
Dang Xuan Ba1, Kyoung Kwan Ahn2
1Faculty of Electrical and Electronics Engineering, HCMUTE
2 Department of Mechanical Engineering, University of Ulsan
Received 26/10/2016, Peer reviewed 2/11/2016, Accepted for publication 15/12/2016
ABSTRACT
This research proposes an advanced proportional-integral-derivative (PID) controller for position-tracking control problem of a pump-controlled Electro-Hydraulic System (EHS). Although conventional PID controller is a practically robust and easy-to-use method, it is difficult to maintain good control performance of such system which contains both high nonlinearities and unknown terms. The key idea of the proposed approach is thus developed from a combination of the conventional PID signal, a robust nonlinear compensator which is properly derived from the system model, and a suboptimal regulator. Effectiveness and feasibility of the designed controller have been successfully evaluated through theoretical proof and experimental results of fast response (0.3s) and excellent steady-state error (0mm).
Keywords: Electro-hydraulic system; PID control; Advanced PID control;Optimal control; Tracking control.
TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, tác giả đề xuất một bộ điều khiển nâng cao được mở rộng từ cấu trúc bộ điều khiển vi-tich-phân-tỉ-lệ (PID) để giải quyết bài toán điều khiển bám vị trí áp dụng cho một hệ thống bơm điện - thủy lực. Mặc dù, bộ điều khiển PID truyền thống là một phương pháp dễ sử dụng và được áp dụng rộng rãi trong công nghiêp, nhưng nó khó đảm bảo được chất lượng điều khiển tốt cho những hệ thống có độ tuyến tính cao và chứa đựng nhiều yếu tố chưa biết. Vì vậy, ý tưởng thiết kế chính của bộ điều khiển được đề xuất ở đây là dựa trên sự kết hợp ưu điểm của bộ điều khiển PID truyền thống, với một bộ bù phi tuyến và một bộ chỉnh định tối ưu. Sự hiệu quả và tính khả thi của phương pháp thiết kế này đã được kiểm chứng thành công dựa vào chứng minh lý thuyết và các kết quả thực nghiệm với đáp ứng nhanh (0.3s) và sai số xác lập tốt (0mm).
Từ khóa: Hệ thống điện thủy lực; Điều khiển PID; Điều khiển PID nâng cao; Điều khiển tối ưu; Điểu khiển bám.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,183

Tổng truy cập:303,256