Tác giả :
XÂY DỰNG HỆ DỮ LIỆU THÔNG TIN VỀ SẢN XUẤT MAY MẶC CÔNG NGHIỆP
INFORMATION SYSTEM FOR GARMENT TECHNOLOGY
Trần Đại Nguyên, Hồ Thị Minh Hương 

Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM, Việt Nam
Ngày toà soạn nhận bài 17/4/2017, ngày phản biện đánh giá 19/4/2017, ngày chấp nhận đăng 28/4/2017
TÓM TẮT
Tra cứu thông tin có hệ thống và chính thống về may mặc công nghiệp cho người Việt Nam đang là một yêu cầu cấp thiết cho các chuyên gia, nhà sản xuất và người học. Việc đưa nguồn cung đến với cầu đòi hỏi một hệ thống thông tin có độ tin cậy, được thực hiện bởi quá trình nghiên cứu, xây dựng và tổng hợp thông tin nghiêm túc và chặt chẽ. Để đáp ứng yêu cầu đó, nội dung nghiên cứu này thông qua quá trình liên kết, sưu tầm và hệ thống hóa các thông tin về may mặc công nghiệp, lưu trữ dưới dạng dữ liệu số trên máy tính phục vụ cho nhu cầu tra cứu thông tin liên quan. Nghiên cứu nhằm tạo ra hệ dữ liệu thông tin để phục vụ hiệu quả cho giảng viên và sinh viên trong việc nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập, cũng như phục vụ tốt cho các chuyên gia và doanh nghiệp có yêu cầu tra cứu thông tin về ngành may công nghiệp. Nhóm nghiên cứu đã thu thập, tổng hợp và tạo một hệ cơ sở dữ liệu mở, cập nhật thường xuyên, kết hợp với quá trình nghiên cứu và vận dụng các lý thuyết cơ bản về xây dựng và tổ chức hệ cơ sở dữ liệu, nhằm bước đầu đem lại một sản phẩm phục vụ nghiên cứu, học tập và sản xuất, đồng thời có thể tiếp tục cập nhật bổ sung để mọi đối tượng quan tâm có thể khai thác lâu dài.
Từ khóa: Hệ dữ liệu thông tin; cơ sở dữ liệu may; phương pháp tạo trang phục; liên kết chi tiết; định hình chi tiết; trang trí sản phẩm may.
ABSTRACT
For many professors and students in the fashion design field, being able to look for an accurate and reliable information from the garment industry is critical in teaching and learning process. With the assistance of technology, there are many searching engines and related websites in this area. However, users demand a more sophisticated system, which needs to be built on a comprehensive research and the most advanced technology. This article introduces the formation of specialized information system, which provides the basic and advanced knowledge of garment technology. By organizing the information logically on the website, the system is a powerful tool for professors and students in terms of searching information that relates to fashion design. Thus, it will enhance the performance of graduated students for researching and writing academic journals in related fields. Last but not least, the system also facilitates the experts and private companies in the fashion industry to enhance their products development and marketing strategy. The beginning stages include researching and integrating the basic knowledge of the field into the website structure. For the future reference, researchers will constantly collect and update this information structure for garment technology in order to provide the most updated system for users.
Keywords: Information system; Sewing information; Techniques of designing clothes; Detail connection; Detail orientation; Product decoration.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 43,203

Tổng truy cập:451,413