Trần Văn Vang, Võ Thành Một -ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

TÓM TẮT: Thiết bị sấy thùng quay phân ly ba vòng là thiết bị sấy kiểu mới và đã có một vài nghiên cứu về thiết bị sấy này, nhưng chưa được nghiên cứu để sấy bã sắn ở Việt Nam. Với cấu tạo gồm ba ống trụ lồng nhau, vật liệu sấy và tác nhân sấy (TNS) đi vào thiết bị từ ống trụ trong cùng, rồi lần lượt đi qua các hình vành khuyên (là khoảng hở giữa các ống trụ) và thoát ra khỏi thiết bị sấy thùng quay. Trong ống sấy trong cùng và các hình vành khuyên đều có bố trí các cánh hướng khác nhau để vận chuyển và đảo trộn vật liệu sấy và tăng cường khả năng trao đổi nhiệt ẩm giữa vật ẩm và TNS. Thiết bị này hoạt động dựa trên nguyên lý kết hợp giữa thiết bị sấy thùng quay và thiết bị sấy khí động. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế hệ thống sấy bã sắn sử dụng thiết bị sấy thùng quay phân ly ba vòng.
Từ khóa -Thùng quay; phân ly ba vòng; bã sắn; hệ thống sấy; khí động.

ABSTRACT: The drying equipment of three rounds dissociation drum is a new drying device which has been studied by several researchers. However, it is not still studied on drying cassava pulp in Viet Nam. It is made up of three cylinder pipes which are nested together, drying material and some agents that enter device from the last pipe, then go through the annular (gaps between cylinders) and exits out of the drum drying equipment. In the last pipe and annulars are arranged with the different wings to transport, stir drying metarial and enhance the moist heat exchange between the drying material and the drying agent. This device operates based on the principle of the combination of drum drying device and aerodynamic drying device. This article presents the results of research on cassava pulp drying design system using drum drying equipment of three rounds dissociation.
Key words – Drum; three rounds dissociation; cassava pulp; drying systems; aerodynamic.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,054

Tổng truy cập:311,264