Tác giả :

Nguyn Thúy Ngc, ĐH Sư phm Tp H Chí Minh

Nguyn An Tế, ĐH Khoa hc t nhiên Tp H Chí Minh

TÓM TT: Hin nay, s thích nghi trong đào to t xa qua Internet (e-Learning) rt được quan tâm nghiên cu da trên khái nim h sơ đc trưng (profile) nhm t chc và cung cp nhng tài liu hc tp sao cho phù hp riêng vi kh năng và nn tng kiến thc ca tng người hc. Tuy nhiên, kh năng h tr s thích nghi chng đó vn tht s chưa đ đi vi người hc trong mt môi trường hc tp o như e-Learning, nơi mà s giao tiếp gia người dy và người hc gim đến mc thp nht, và làm cho người hc d dàng rơi vào tình trng b cô lp và mt phương hướng trong hc tp. Do đó, người hc trong e-Learning cn phi được h tr nhiu hình thc tư vn hơn na so vi hình thc đào to tp trung truyn thng.

Trong bài báo này, chúng tôi s đ xut mt phương pháp xây dng h thng thông tin tư vn hc tp trong e-Learning, da theo mô hình UMeL (User Modeling for e-Learning), nhm cung cp nhiu hình thc tư vn như: tư vn chn môn hc, tư vn cách thc hc tp và tham kho tài liu cũng như chn nhóm hc tp, mt cách phù hp vi nhng đc trưng ca tng cá nhân người hc.

T khoá: e-Learning, adaptive system, personalized system, profile.

ABSTRACT: During recent years, research works related to adaptation in e-learning were based on profile. The adaptation is focused on the organization and presentation of learning resources which are appropriated to the capability and knowledge of each learner. Such an adaptive system however is not enough for learner in a virtual learning environment where communication between teacher and learner is very limited and where learner is isolated from his virtual community and does not know how to conduct his study. Learner needs thus to be supported in e-learning more than in conventional learning environment.

This paper will present a method based on the UMeL model for building systems to provide several supports in e-learning: recommendations on topics to be learned, on learning method, on reading materials as well as on study group to be joined which are appropriate to each learner profile.
Full text (Click here)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 69,863

Tổng truy cập:688,875