Tác giả :
Application of isogeometric analysis to free vibration of truss structures
Ứng dụng phương pháp đẳng hình học trong phân tích dao động của kết cấu 
Do Van Hien

Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Vietnam
Received 03/11/2016, Peer reviewed 17/12/2016, Accepted for publication 20/02/2017
ABSTRACT
The Finite Element Method (FEM) is a standard tool to find natural vibration modes and frequencies of a structure, but the main problem is related with the inaccurate higher frequencies of a sample. Recently, there has appeared a new numerical method to solve partial differential equations, called Isogeometric Analysis (IGA), which uses NURBS (Non Uniform Rational B-Splines) as weighting functions to the solution of the problem and also as approach to the object geometry. In this paper, a study on the free vibration analysis based on isogeometric approach of truss structures is presented. Three refinement schemes such as h-, p- and k- refinement are used to obtain the accuracy of solution. Numerical results are then explored to show the effectiveness and accuracy of the present method by comparing its performance with finite element method (FEM), composite element method (CEM) and generalized finite element method (GFEM) reported in the literature. Based on the results, IGA is a promising tool, giving accurate results and high convergence rates.
Keywords: NURBS; IGA; Isogeometric analysis; truss; free vibration
TÓM TẮT
Phương pháp phần tử hữu hạn là công cụ chuẩn trong việc xác định dạng và tần số dao động của kết cấu, tuy nhiên kết quả thường có độ chính xác không cao. Gần đây phương pháp đẳng hình học được giới thiệu như một phương pháp số trong việc giải các phương trình vi phân. Nghiên cứu phân tích dao động tự do của kết cấu dàn dựa trên phương pháp đẳng hình học được trình bày trong bài báo này. Để tăng độ chính xác, ba phương pháp làm mịn h, p và k được sử dụng trong phân tích. Độ chính xác và hiệu quả của phương pháp này sẽ được so sánh với phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp phần tử composite đã được nghiên cứu trước đó. Dựa trên kết quả nghiên cứu, phương pháp đẳng hình học là một công cụ đầy hứa hẹn, cho kết quả chính xác và tốc độ hội tụ cao.
Từ khóa: NURBS; IGA; phân tích đẳng hình học; dàn; dao động tự do.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,324

Tổng truy cập:311,534