LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN NHIÊN LIỆU TRÊN HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KÉP CỦA ĐỘNG CƠ XĂNG SỬ DỤNG HYDRO TỪ ĐIỆN PHÂN NƯỚC BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
THEORY OF FUEL CONTROL ON THE DUAL-FUEL SYSTEMS OF GASOLINE ENGINES USING HYDRO FROM WATER ELECTROLYSIS BY SOLAR ENERGY

Vo Xuan Thanh1, Do Van Dung1, Hoang An Quoc1
1 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 
Ngày tòa soạn nhận bài 20/10/2015, ngày phản biện đánh giá 29/10/2015, ngày chấp nhận đăng 15/11/2015

TÓM TẮT
Bài viết này trình bày cơ sở lý thuyết cho hệ thống nhiên liệu hydro-xăng trên động cơ xăng. Nhiên liệu hydro là một loại nhiên liệu thay thế có đặc tính phù hợp có thể sử dụng như một nhiên liệu thứ hai trên hệ thống nhiên liệu kép của động cơ xăng nhằm cải thiện hiệu suất động cơ và các thành phần khí thải. Trên hệ thống nhiên liệu kép này, hydro được cung cấp dưới dạng HHO trực tiếp từ bình điện phân bằng năng lượng Mặt Trời (NLMT). Tỉ lệ của hydro và oxy trong HHO thu được trong quá trình điện phân là 2:1. Tỉ lệ không khí/nhiên liệu của hỗn hợp hydro-xăng được thiết lập. Nghiên cứu đã mô hình hóa, từ đó xây dựng các phương trình về định lượng nhiên liệu cho hệ thống. Các phương trình được trình bày chính xác và đầy đủ sẽ là một cơ sở lý thuyết trong thực hiện mô phỏng và thực nghiệm.
Từ khóa: điều khiển nhiên liệu, điện phân, nhiên liệu kép, hydro, HHO.

ABSTRACT
This article presents the theoretical basis for dual-fuel hydrogen-gasoline systems on gasoline engines. Hydrogen fuel, an alternative fuel with the suitable properties, can be used as the second fuel in dual-fuel systems on gasoline engines to improve engine performance and exhausted gas emission. In the experiment dual-fuel system in this research, hydrogen in HHO form is supplied directly from water electrolysis by solar energy. The ratio of hydrogen and oxygen in HHO obtained during electrolysis is 2:1. The air/fuel ratio of the mixture has been found. The modeling of the dual-fuel system has been performed to set up all related fuel equations. The accurately and completely presented fuel equations will be a theoretical foundation for further simulations and experiment.
Keywords: fuel control, electrolysis, dual-fuel, hydrogen, HHO.

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,660

Tổng truy cập:310,870