1Quách Văn Thiêm -Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,

Trần Văn Chứ -Trường Đại học lâm nghiệp Việt Nam.

TÓM TẮT:Chất lượng của vật liệu phức hợp gỗ nhựa được thể hiện qua các yếu tố như độ bền kéo, độ bền uốn,… Các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với thời gian ép. Do đó, việc nghiên cứu xác định quan hệ của thời gian ép đến chất lượng vật liệu là một hướng nghiên cứu khả thi nhằm tăng sản lượng sản xuất. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của thời gian ép đến độ bền kéo, độ bền uốn, từ đó làm cơ sở xác định thời gian ép hợp lý và có thể ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

Từ khóa: vật liệu phức hợp gỗ nhựa, thời gian ép, độ bền kéo, độ bền uốn.

ABSTRACT: The quality of wood plastic composite material is shown through factors such as tensile strength, flexural strength,… These factors have intimate relationship with cycle time.Therefore, the study determined the relationship of cycle time on the quality of materials is a viable research direction to increase production. This article presents the research results on the effect of cycle time on the tensile strength and flexural strength, which makes the determination of a reasonable cycle time and can be applied in practical production.

Keywords: wood plastic composite, cycle time, tensile strength, flexural strength
Full text (Click here)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 46,904

Tổng truy cập:649,160