Đỗ Xuân Tiến(1), Hoàng Thị Phương(2)
(1) Học Viện Kỹ thuật Quân Sự
(2) Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Nam Định

TÓM TẮT: Trong các hệ xử lý tín hiệu số như hệ thống giấu thông tin vào dữ liệu âm thanh, hình ảnh đang được coi là phương pháp bảo mật thông tin có tính hiệu quả và tính khả thi cao cho vấn đề bảo vệ bản quyền.Trong sơ đồ truyền thống của hệ thống giấu thông tin thì khối biến đổi theo thuật toán Hadamard được sử dụng nhiều vì tính đơn giản và tính trực giao của của thuật toán này. Bài báo trình bày phương pháp thiết kế khối biến đổi Hadamard tốc độ caonhờ sự kết hợp đồng thời giữa tổ chức phần cứng và phần mềm ở mức lõi của kiến trúc ALU của hệ thống giúp thực hiện được nhiều thao tác song song nên tốc độ thực hiện thuật toán rất cao.
Từ khóa: Khối biến đổi Hadamard tốc độ cao, công nghệ DHT, xử lý song song.

ABSTRACT: In the digital signal processing systems such as withholding information system on sound data, images are treated as information security measures are effective and feasible for the copyright protection. In traditional scheme of hiding information systems the Hadamard transform block is used more for its simplicity and orthogonality of this algorithm. This paper presents a design methodology of the high speed Hadamard transform block through a combination held simultaneously between hardware and software at the core level of ALU system architecture helps accomplish multiple tasks in parallel so speed implementation of algorithm is very high.
Keywords: High speed Hadamard transform block, DHT technology, parallel processing.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,112

Tổng truy cập:311,322