Tác giả :
1. E- learning cho giáo dục phổ thông từ góc nhìn của nhà sư phạm.
PGS.TS Trần Văn Hạo
Đại học Sư phạm TpHCM
Việc sử dụng tri thức nghiệp vụ (business intelligence-BI) đang được nhìn nhận một giải pháp tiềm năng hỗ trợ quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên cũng như các hoạt động trong những tổ chức giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, ngày nay, các viện và trường đại học vẵn còn gặp nhiều thách thức trong thu nhập và tích hợp những lượng rất lớn dữ liệu đào tạo từ nhiều nguồn đa tạp và phân tán. Trong bối cảnh đó, bài báo này trình bày một giải pháp BI dựa trên siêu dữ liệu, hướng đến định nghĩa và phát triển kiến thức BI trong môi trường giáo dục đại học. Trong đó, cơ sở dữ liệu và các bộ từ khóa được điều khiển sẽ thiết lập nền tảng ngữ nghĩa cho quá trình tích hợp những thông tin thuộc và không thuộc cơ sở dữ liệu. Đồng thời, cổng thông tin intranet với các công cụ hỗ trợ quản lý đóng vai trò là thành phần trung tâm, hỗ trợ tích hợp và chuyển đổi dữ liệu từ nhiều nguồn phân tán thành các thông tin nghiệp vụ. Bên cạnh đó, hệ thống BI được triển khai và phát triển tại Đại học Huế cũng sẽ được giới thiệu, nêu bật tiềm năng của hướng tiếp cận trong hỗ trợ các tổ chức đào tạo thu thập, truy cập và phân tích các nguồn dữ liệu tổng hợp, đảm bảo khả năng lập kế hoạch và ra quyết định chính xác, kịp thời.
Từ khóa: Hệ thống thông tin đại học, Tri thức nghiệp vụ, Intranet, Siêu dữ liệu, Tích hợp dữ liệu.
 2. Tri thức nghiệp vụ trong giáo dục đại học – Một tiếp cận siêu dữ liệu thống nhất
Nguyễn Thanh Bình, Dương Thị Hoàng Anh
Trần Hiếu-Trung tâm Công nghệ Thông tin – Đại học Huế
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

3.  Đảm bảo tin cậy cho kết quả truy vấn trên cơ sở dữ liệu lưu tại nhà cung cấp dịch vụ: Hiện trạng nghiên cứu.
Phạm Thị Bạch Huệ-Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh
Đặng Trần Khánh-Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

 4. Xây dựng mô hình đặc trưng người học trong đào tạo trực tuyến thích nghi.
Lê Đức Long, Trần Văn Hạo
Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn An Tế-Đại học Khoa học Tự nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh
Võ Thành C-Đại học Công nghệ Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

 5. Một mô hình hệ thống E-learning dựa trên đa tác tử.
TS. Đỗ Văn Nhơn, ThS. Nguyễn Trần Minh Khuê
Đại học Công nghệ Thông tin
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem

6.  Kỹ thuật Mimo trong các hệ thống thông tin vô tuyến – nền tảng áp dụng công nghệ E-learning.
TS. Đặng Trường Sơn-Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
TS. Phan Hồng Phương-Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem

7.  Sử dụng K nút ngẫu nhiên thêm nút mới vào mạng AD HOC di động.
ThS. Đỗ Đình Thái-Đại học Sài Gòn
ThS. Trần Ngọc Bảo-Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem

8. Tiếp cận E-learning Grid: sử dụng công nghệ tính toán lưới trong e-learning.
Đào Văn Tuyết-Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Ngô Anh Tuấn-Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại Thành phố Hồ Chí Minh
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem

9.  Xây dựng hệ thống truyền tải hình ảnh và âm thanh hỗ trợ đào tạo từ xa trên mạng Vinaren.
Phạm Thái Bảo-Trần Anh Khoa-Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TP.HCM
Đào Văn Tuyết-Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem

10.Ứng dụng Flash trong E-learning.
Trần Anh Khoa,Phạm Thái Bảo- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại TP.HCM
Đào Văn Tuyết-Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem

 11.Công cụ kiểm tra ngữ pháp và biên tập tiếng Việt.
Lê Huy, Phạm Thị Bích Liên-Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại TP.HCM
Đào Văn Tuyết-Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem

12. Một vài đánh giá về các chuẩn và hệ thống học tập mã nguồn mở trong E-learning.
ThS Nguyễn Văn Linh, ThS. Phan Phương Lan -Đại học Cần Thơ
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,819

Tổng truy cập:312,029