Tác giả :

Trần Ngọc Bảo, Nguyễn Đình Thúc
- ĐH Khoa học tự nhiên

ABSTRACT

Mutual authentication is vital concept to network security and incorporated to proprietary   security  solutions.If  the  mutual  authentication  is  proprietary  implemented,  it  can  stop  man-in-the-middle attacks, session high-jacking and replay attacks.

In  this  paper,  we  present  a  new  mutual  authentication  protocol  based  on  Gray  code,  integrate  with  Moodle  system  to  verify  user  authentication.  Proposed  protocol  can  be implemented in client/server mode, where the server stores and manages account of all users, says certificate authority (CA).

KEYWORDS : Wireless Lan Security, Authentication, Moodle, e-Learning

TÓM TẮT

Chứng thực lẫn nhau là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực an ninh mạng. Giao thức này có khả năng ngăn chặn các hình thức tấn công qua người trung gian và replay [3] .

Trong bài báo này chúng tôi trình bày giao thức chứng thực lẫn nhau dựa vào mã Gray [1], thực nghiệm vào quá trình chứng thực người dùng trong hệ thống nguồn mở Moodle phục vụ đào tạo trực tuyến. Giao thức xây dựng được triển khai theo mô hình client-server, trong đó server đóng vai trò lưu trữ, quản lý thông tin truy cập của các cli-ent và xác nhận quyền đăng nhập hệ thống, được gọi là CA (Cetificated Authentication) server. Mỗi client sẽ được cấp tài khoản để truy cập hệ thống.
Full text (click here)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 77,733

Tổng truy cập:912,851