Tác giả :
HOUSEHOLD DESALINATION RO SYSTEM DESIGN AND INSTALLATION
Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Trọng Tuyển, Phan Mạnh Cường
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Việt Nam
Ngày tòa soạn nhận bài 6/7/2020, ngày phản biện đánh giá 20/7/2020, ngày chấp nhận đăng 14/8/2020.
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, tình trạng xây dựng thủy điện và các hoạt động khai thác tài nguyên nước thượng nguồn sông Mekong đã và đang gây thiếu hụt nguồn nước về hạ lưu. Hơn nữa, yếu tố nước biển dâng do biến đổi khí hậu cùng với việc các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có cao độ tự nhiên thấp, đã gây ra hiện tượng xâm nhập mặn nặng nề. Bến Tre, Việt Nam là một trong những tỉnh chịu nạn xâm nhập mặn trầm trọng nhất cả nước. Theo một số báo cáo giữa tháng 3/2020, nhiều tuyến sông trên địa bàn tỉnh đã nhiễm mặn 7 - 10⁰/₀₀. Riêng nước cấp trực tiếp cho sinh hoạt đã vượt mức báo động 2⁰/₀₀, gấp 8 lần so với 0,25⁰/₀₀ trong quy chuẩn về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009. Trước tình hình đó, nhóm tác giả đã thiết kế và thi công hệ thống lọc nước mặn bán tự động quy mô hộ gia đình. Hệ thống sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược RO cho khả năng xử lý tốt nguồn nước đầu vào có độ mặn từ 0 - 2⁰/₀₀, đảm bảo chất lượng nước luôn nằm trong quy chuẩn. Hệ thống đạt công suất lọc trên 10 L/h, giúp đáp ứng nhu cầu ăn uống hàng ngày của mỗi người. Ngoài ra, người dùng có thể giảm sát thông số TDS, độ mặn, thể tích nước đã lọc và điều khiển hệ thống từ xa bằng điện thoại Android. 
Từ khóa: Máy lọc nước; nhiễm mặn; RO; độ mặn; hệ thống lọc nước mặn. 
ABSTRACT
In recent years, hydropower projects and exploitation of upstream MeKong river has been causing shortage of downstream. Moreover, the rising of sea level due to climate change in combination with low natural elevation of (the) Mekong Delta region made saltwater intrusion more serious. For instance, Ben Tre in Vietnam is one of the provinces suffering the most serious saltwater intrusion. According to reports in mid-March 2020, many rivers in the province have been affected by salinity of 7 - 10 ⁰/₀₀, living water sources reached the alarming level at 2⁰/₀₀, more (than) 8 times compared to 0.25⁰/₀₀ in the standard of  drinking water quality QCVN 01:2009. In this situation, the authors have designed and implemented a semi-automatic household desalination system. It is applied RO technology for the ability of handling well feed water with the salinity within 0 - 2⁰/₀₀, ensuring water quality always meets the standard. The system also reaches a permeate flow of over 10 L/h, which helps to afford daily dietary needs of each person. In addition, the system operation and indicators of Total Dissolved Solids (TDS), salinity, filtered water volume can be remotely controlled and monitored by Android phone.
Keywords: Water purifier; intrusion; RO; salinity; saltwater filtration system. 
Full text (Click here)
 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 67,573

Tổng truy cập:910,599