Tác giả :
AN INTRODUCTION TO SOME MATHEMATICAL ECONOMIC MODELS WHICH APPLY THEORY OF DIFFERENTIAL EQUATION IN TEACHING FOR ECONOMICS STUDENTS AT HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION
Nguyễn Quang Huy
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày toà soạn nhận bài 13/8/2020, ngày phản biện đánh giá 28/8/2020, ngày chấp nhận đăng 5/10/2020.
TÓM TẮT
Trong bài báo này, chúng tôi tổng hợp các mô hình Toán kinh tế áp dụng phương trình vi phân tuyến tính cấp một và phương trình vi phân tuyến tính cấp hai. Hơn nữa, chúng tôi còn khảo sát thêm một số mô hình kinh tế và xây dựng một số hệ thống thực trong kinh tế dẫn đến phương trình vi phân. Ngoài việc giải nghiệm, chúng tôi còn đánh giá tính ổn định của nghiệm các phương trình. Đây là một việc rất cần thiết. Qua đó, bài báo này có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo hữu ích cho giảng viên dạy các môn Toán kinh tế và sinh viên khối ngành kinh tế tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các trường Đại học khác.
Từ khóa: phương trình vi phân; phương trình vi phân tuyến tính cấp một; phương trình vi phân tuyến tính cấp hai; mô hình Toán Kinh tế; các phương pháp Toán kinh tế.
ABSTRACT
In this article, we synthesize some mathematical models which apply first-order and second-order differential equations. Moreover, we consider other economics models and construct some real economics systems which lead to differential equations. Besides solving the solutions, we evaluate the stability of the solutions of those equations. This is a necessary work. Thereby, this article can be used as a useful referential material for lecturers of mathematical economics and economics students at Ho Chi Minh City University of Technology and Education and other universities.   
Keywords:  differential equation; first-order linear differential equation; second-order linear differential equation; mathematical economics models; mathematical economics methods.
Full text (Click here)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 72,622

Tổng truy cập:1,174,551