Tác giả :
CAPACITOR VOLTAGE BALANCING AND COMMON MODE ELIMINATION FOR THREE LEVEL T-TYPE INVERTER 
Đỗ Đức Trí, Lê Hiếu Giang, Nguyễn Minh Triết, Trần Ngọc Hào, Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Thới
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Ngày toà soạn nhận bài 30/9/2020, ngày phản biện đánh giá 21/10/2020, ngày chấp nhận đăng 22/12/2020.
TÓM TẮT
Trong bài báo này, một kỹ thuật cân bằng điện áp trên tụ và triệt tiêu điện áp common mode cho nghịch lưu hình T tăng áp tựa khóa chuyển mạch ba bậc (TL-qSBT2I) được trình bày. Phương pháp cân bằng điện áp tụ dựa trên điều khiển PID. Hơn nữa, điện áp common mode được tạo ra trong cấu hình nghịch lưu hình T tăng áp tựa khóa chuyển mạch ba bậc được giảm tối thiểu bằng cách áp dụng kỹ thuật vector không gian đề xuất, kỹ thuật đề xuất chỉ sử dụng những vector trung bình và vector không để tổng hợp vector tham chiếu. Vector ngắn mạch được thêm vào vector không để không ảnh hưởng đến điện áp ngõ ra. Ngoài ra, để giảm độ gợn dòng điện cuộn dây ngõ vào bằng cách sử dụng hai sóng mang tần số cao vcar1 và vcar2, trong đó vcar2 được tạo ra bằng cách dịch pha 900 từ vcar1. Để chứng minh phương pháp vector không gian cải tiến cho TL-qSBT2I, những kết quả mô phỏng được trình bày trong bài báo này. 
Từ khóa: Nghịch lưu đa bậc; nghịch lưu nguồn Z; Tăng áp tựa khóa chuyển mạch; Nghịch lưu hình T; Triệt tiêu điện áp common mode.
ABSTRACT
In this paper, a capacitor voltage balancing and common -mode voltage scheme for the three-level quasi-switched boost T-type inverter (TL-qSBT2I) is presented. PID controller-based capacitor voltage balancing strategy. Furthermore, the common-mode voltage generated in the three-level quasi-switched boost T-type inverters is minimized by applying the proposed space-vector modulation technique, which uses only medium vectors and zero vectors to synthesize the reference vector. in addition, to reducing the current ripple of inductor input by using two high-frequency carrier vcar1 and vcar2, where vcar2 is generated by shifting vcar1 through 90°. To verify the modified space vector control method for TL-qSBT2I, simulation results have presented in this paper.   
Keywords: Multilevel inverter; Z Source inverter; Quasi Switch Boost; T-Type inverter; Common Mode Voltage eliminate.
Full text (Click here)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 72,554

Tổng truy cập:1,174,483