Tác giả :
UNDERSTANDING DRUGS IN TREATMENT BY DESCRIPTION LOGICS
Lê Thị Bảo Ngọc
Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang, Việt Nam 
Ngày tòa soạn nhận bài 13/7/2020, ngày phản biện đánh giá 11/8/2020, ngày chấp nhận đăng 14/8/2020.
TÓM TẮT
Hiểu biết về thuốc là một vấn đề thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị cho bệnh nhân. Sự ảnh hưởng này có thể tính từ việc kết hợp các loại thuốc đến việc chọn lựa loại thuốc tương ứng với trạng thái vật lý đặc thù cho một loại bệnh nhất định. Khi số lượng các loại thuốc khá lớn, việc nắm rõ kiến thức về chúng là rất khó. Do vậy, thông tin về thuốc cần được biểu diễn thật hợp lý để có thể trích xuất kiến thức một cách nhanh chóng và hiệu quả. Với khả năng biểu diễn tri thức và suy luận, logic mô tả là một lựa chọn tốt để trình bày kiến thức về thuốc. Bài viết này tập trung vào việc sử dụng logic mô tả để xây dựng một cơ sở tri thức về thuốc. Chúng tôi chạy thử mô hình thông qua Ontology thuốc được tạo bằng phần mềm Protégé dựa trên thông tin thuốc tra cứu từ tài liệu liên quan. Cùng với các dịch vụ suy luận, Ontology về thuốc có thể giúp người dùng sàng lọc thuốc trong điều trị trên cơ sở kiến thức nền được thiết lập, đồng thời nó cũng hỗ trợ việc truy xuất thông tin thuốc khi cần. 
Từ khóa: Logic mô tả; Ontology thuốc; Biểu diễn thuốc; Logic mô tả về thuốc; Thuốc và Protégé.
ABSTRACT
Knowledge of drugs is an essential issue that directly affects the treatment process for patients. This influence can range from combining drugs to choosing drugs that correspond to the physical state specific to a particular disease. When the number of drugs is quite large, it is difficult to gain knowledge about them. Therefore, information about drugs should be presented properly to be able to extract knowledge quickly and effectively. By the capability of knowledge representation and reasoning, description logics (DLs) can be used to represent knowledge about drugs. This article focuses on building a knowledge base about drugs by DLs. We also construct a drug ontology on Protégé with drug knowledge from relevant documents to test. Through the inferring service, the drug ontology can help users find out drugs quickly in treatment based on the basic knowledge built, (and) support to access the information of drugs.
Keywords: Description Logics (DLs); Drug Ontology; Drug representation; DLs for drugs; Drug and Protégé.   
Full text (Click here)
 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 67,594

Tổng truy cập:910,620