Tác giả :

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật thuộc trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhận đăng các công trình khoa học mới có giá trị về mặt khoa học và thực tiễn trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và lao động sản xuất, chưa công bố trong các ấn phẩm khác (kỷ yếu hội nghị hoặc tạp chí có phản biện và có chỉ số xuất bản ISSN, ISBN). Bài viết có thể trình bày bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh, khuyến khích viết bằng Tiếng Anh.

Tạp chí xuất bản 02 tháng/kỳ và được phát hành rộng rãi trên toàn quốc, trong đó 02-3 số xuất bản Tiếng Anh.

YÊU CẦU CHUNG

 • Bài viết được hành văn rõ ràng, súc tích, cách dùng thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường hợp pháp do nhà nước ban hành hoặc đã dùng thống nhất trong chuyên môn hẹp. Bài viết được phân rõ phần mục, tiểu mục. Các công thức viết rõ theo ký hiệu thông dụng.
 • Mỗi bài viết dài không quá 8 trang trên khổ giấy A4 (210x297mm) gồm cả hình vẽ, bảng biểu, đồ thì và tài liệu tham khảo. Phông chữ: Times New Roman (Unicode), cỡ chữ: 12pt.
 • Bài báo chia làm 02 cột, mỗi cột rộng 7.75cm, độ rộng giữa hai cột 0.5cm theo định dạng bài báo mẫu trên website: http://tapchikhgdkt.hcmute.edu.vn/.
 • Căn lề: trên: 1.5cm; dưới: 1.5cm; trái: 2.5cm; phải: 2cm.
 • Tên bài báo, tóm tắt bài báo được trình bày bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, nêu được nội dung chính, đóng góp mới của công trình. Phần tóm tắt (tiếng Anh – tiếng Việt) được viết ở đầu bài báo, ngay dưới tên tác giả, có độ dài khoảng 150-250 từ; liệt kê đủ từ 5 từ khóa, cách nhau bởi dấu (;)
 • Tài liệu tham khảo được đặt ở cuối bài và chỉ ghi những tài liệu được trích dẫn trong bài báo và được xếp theo trình tự trích dẫn trong bài và cần ghi theo thứ tự:
  • Nếu là tạp chí: Số thứ tự, tên tác giả, tên tạp chí, tập số, trang, (năm).
  • Nếu là sách: Số thứ tự , tên tác giả, tên sách, trang, nhà xuất bản, lần và năm xuất bản.
  • Nếu là luận án, luận văn: Tên tác giả; tên luận án, luận văn; cơ quan chủ quan và năm bảo vệ
  • Nếu là kỷ yếu hội nghị, hội thảo: Tên tác giả; Tên bài báo; Đơn vị tổ chức; địa điểm; năm; trang.
  • Các chữ nước ngoài khác hệ chữ La tinh thì phiên âm theo quy tắc thông dụng sang chữ La tinh.
 • Mỗi bài gửi đến tòa soạn gồm 01 bản in và 01 bản mềm (gửi kèm theo đĩa hoặc qua email). Tòa soạn chỉ nhận những bài được trình bày rõ ràng, hình vẽ đủ lớn và rõ.
 • Các công trình thuộc đề tài nghiên cứu có Cơ quan quản lý cần kèm theo giấy xác nhận cho phép công bố của cơ quan.
 • Để tiện liên hệ người viết cần ghi rõ: Họ tên, học hàm, học vị, chuyên ngành, điện thoại, fax, email, địa chỉ và chữ ký của tác giả vào cuối bài.
 • Thời hạn gửi bài, chậm nhất 06 tuần trước mỗi kỳ xuất bản.
 • Bài viết gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

BAN BIÊN TẬP


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 67,484

Tổng truy cập:910,510