Tác giả :
      TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                TẠP CHÍ KHOA HỌC GDKT

                                                               

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02  tháng 01  năm 2020

THƯ NGỎ

 

Kính gửi: Quý Thầy/Cô

 Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật  của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM, là một Tạp chí chuyên ngành có uy tính trong lĩnh vực Khoa học - Giáo dục - Kỹ thuật công nghệ.

Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật là Tạp chí có tính điểm công trình trong việc xét chức danh Phó Giáo Sư, Giáo Sư.

Tạp chí sẽ được phát hành định kì 2 tháng/số, với số trang từ 100 - 120 trang/cuốn. Bản In Tạp chí sẽ được phổ biến rộng rãi đến tất cả các trường, cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục nghề nghiệp, các trường Cao đẳng, Đại học, các Viện Nghiên cứu, các nhà khoa học có uy tín trong cả nước.

Chúng tôi ý thức đây là tạp chí chung của ngành, lại là tạp chí có phản biện tính điểm công trình cho các bài được đăng, nên cần sự phối hợp rộng rãi của các nhà khoa học các trường, các cơ sở đào tạo, các đơn vị nghiên cứu trong cả nước. Hiện nay Tạp chí đã có những ngành sau được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước tính điểm công trình: Ngành Cơ khí-Động lực (0-0.5 điểm), Ngành Cơ học (0-0.25 điểm), Ngành Điện-Điện Tử-Tự động hóa (0-0.5 điểm), Ngành Giáo dục (0-0.5 điểm)

Vì vậy chúng tôi mong muốn quí cơ quan thông báo và động viên các nhà giáo, nhà khoa học cùng tham gia viết bài cho tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật của chúng ta với các lĩnh vực sau: 

 KHOA HỌC CƠ BẢN

- Toán học
- Vật lý
- Cơ học

KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

- Xây dựng
- Cơ khí máy- cơ khí động lực
- Công nghệ thông tin
- Điện - Điện tử - Tự động hóa
- Hóa học - Công nghệ thực phẩm- môi trường
- Các ngành công nghệ khác

KHOA HỌC GIÁO DỤC

- Tâm lý
- Quản lý giáo dục
- Phương pháp giảng dạy
- Giáo dục nghề nghiệp

 Chúng tôi cũng mong ước nhận được sự ủng hộ, đóng góp của quí cơ quan qua việc đặt mua và phổ biến tạp chí trong đơn vị mình. 

 Mọi chi tiết xin liên hệ:

TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC KỸ THUẬT
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

01 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại & Fax:(028) 3722 1223 (8168)

Email: tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác của quí trường.
 Trân trọng kính chào.

  BAN BIÊN TẬP

KẾ HOẠCH XUẤT BẢN

TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC KỸ THUẬT NĂM 2020

TT

Số tạp chí

Thời gian nhận bài

Thời gian xuất bản

(dự kiến)

Ghi chú

1.

Số 56

10/2019-12/2020

Tháng 2/2020

Tiếng Anh

2.

Số 57

10/2019-12/2020

Tháng 4/2020

Tiếng Việt

3.

Số 58

10/2019-12/2020

Tháng 6/2020

Tiếng Việt

4.

Số 59

10/2019-12/2020

Tháng 8/2020

Tiếng Anh

5.

Số 60

0/2019-12/2020

Tháng 10/2020

Tiếng Việt

6.

Số 61

0/2019-12/2020

Tháng 12/2020

Tiếng Việt

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 67,546

Tổng truy cập:910,572